Back

Ako na to:

Kurzy označené „Ako na to“ sú zamerané na vysvetlenie a praktické precvičenie základných elementov výtvarného umenia ako sú úvod do kresby a maľby, používané pomôcky, techniky, ťahy, kompozícia či miešanie farieb. Takto zamerané aktivity sa snažíme koncipovať prakticky, sú plné ukážok a vlastných experimentov, takže sa určite nebudete cítiť ako v školskej lavici, práve naopak.

Krok za krokom:

Kurzy označené „Krok za krokom“ sú vedené tak, že všetci účastníci budú vytvárať rovnaký obraz a pri tom postupovať od prvého po posledný ťah k vytvoreniu konkrétneho finálneho diela. Vyskúšajú si celý postup, vrátane jednotlivých techník použitých na vytvorenie konkrétneho obrazu alebo diela.

Kresba:

Kurzy kresby odporúčame absolvovať všetkým začínajúcim nadšencom výtvarného umenia. Kresba je nielen základom maľby, ale aj klasickým prostriedkom na rýchle zachytenie zaujímavých výtvarných momentov a súčasne aj na precízne štúdie. Počas aktivít živých ateliérov zameraných na kresbu máte možnosť zoznámiť sa s kresbou zátišia, portrétu, precvičiť si základnú modeláciu prostredníctvom svetla a tieňa, naučiť sa vystavať kompozíciu kresby, či spoznať nové tvorivé prístupy ku kresbe. Používa sa pero, ceruzka, uhlík, rudka, farebné pastelky a iné.

Pastel:

Na rozdiel od väčšiny ostatných maliarskych techník, pri ktorých sa na nanášanie a rozmaľovávanie farby využíva štetec či špachtľa, používame pri tejto suchej maliarskej technike priamo vlastné prsty; aj táto bezprostrednosť je jedným z dôvodov širokej obľúbenosti pastelu (suchý pastel sa podobá na farebné kriedy, olejový pastel sa podobá voskovkám). Pastel je podobne ako kresba vhodný na štúdie zátiší, kvetov, portrétov, krajiny ale rovnako aj na vyjadrenie farebných nálad, či abstraktných kompozícií. Jeho špecifikom je tiež jednoduché kombinovanie mäkko roztretých plôch, ktoré pôsobia ako maľba, s kresebnými líniami.

Akvarel:

Akvarelová maľba je v princípe maľbou vodovými farbami. Od tej, ktorú väčšina z nás pozná zo školských lavíc, sa však zásadne odlišuje kvalitou použitých materiálov – akvarelové farby v umeleckej kvalite, špeciálne akvarelové papiere a vhodné štetce nám poskytujú ďaleko širšie výrazové možnosti. Akvarelová maľba sa vyznačuje charakteristickou ľahkosťou, vzdušnosťou, jemnosťou odtieňov a špecifickými efektmi, ktoré vznikajú použitím vody. Využívajú sa rôzne techniky akvarelovej maľby – do mokrého či suchého podkladu, maľbu pomocou vrstvenia, rozmývania a podobne.

Tempera a gvaš:

Maľba gvašovými farbami je v princípe podobná maľbe akvarelom. Základný rozdiel spočíva hlavne v tom, že gvašové farby sú na rozdiel od akvarelových farieb krycie a na vytváranie svetiel sa v nich využíva biela. Nanášajú sa v tenkých vrstvách, pretože inak majú tendenciu popraskať. Maľba temperou je ešte o ďalší krok bližšie od akvarelu k olejomaľbe. Temperové farby sú riediteľné vodou, rýchlo schnú, po zaschnutí sú matné a čiastočne rozmývateľné. Výhodou je jednoduchá príprava maľby – ako podklad sa väčšinou využíva papier, kartón, či drevo.

Akryl:

Maľba akrylom je jedna z najmladších maliarskych techník – akrylové farby sa v umení začali využívať až v 30. rokoch 20. storočia ale odvtedy sa pre svoju univerzálnosť stihli stať veľmi obľúbenými. Akryl má žiarivé farby, je riediteľný vodou, ale po uschnutí vodostály, rýchlo schne a pružnosť tejto farby zároveň umožňuje nanášanie hrubých vrstiev bez rizika popraskania. Akrylom možno vyčariť jemné “vodové” maľby podobné akvarelu, experimentálne dynamické abstraktné kompozície, či pastózne maľby s využitím štruktúr, otláčania a kolážovania rôznych materiálov. Pracuje sa aj s niektorými z množstva rôznych efektových pást a gélov, ktoré upravujú vlastnosti farieb – menia ich konzistenciu, pridávajú im metalické efekty, lesk, mat, či najrôznejšie štruktúry.

Olejomaľba:

“Kráľovská maliarska technika” používaná od 15. storočia. Olejom je maľovaná väčšina najznámejších umeleckých diel – klasické renesančné a barokové diela ale aj pôsobivé farebné nálady impresionistov 20. storočia. Vzhľadom na jej dlhú históriu je v olejomaľbe veľmi detailne rozpracovaná technika, ktorá umožňuje vytvárať dokonalú a precíznu maľbu. Farby sa riedia olejom a terpentínom (dnes už aj bezzápachovým) a nanášajú sa buď vo viacerých vrstvách, ktoré musia preschnúť (klasická vrstvená olejomaľba) alebo naraz (maľba alla prima). Ani začiatočník sa nemusí olejomaľby báť. Keďže jej špecifikom je veľmi pozvoľné schnutie farieb, umožňuje zároveň dlhšie dopracovávanie, hľadanie výsledného tvaru a farebnosti motívu a z tohto pohľadu patrí medzi veľmi obľúbené výtvarné techniky.

Grafické techniky:

Pod pojmom grafické techniky (alebo voľná grafika) rozumieme výtvarný postup, ktorý umožňuje ručným spracovaním z originálnej matrice vytvoriť obmedzený počet relatívne verných odtlačkov, ktoré sú všetky považované za originál. Medzi najznámejšie grafické (tlačové) techniky patria napr. suchá ihla, lept, mezzotinta (tlač z hĺbky), litografia (tlač z plochy), či drevorez (tlač z výšky). V živých ateliéroch si môžete vyskúšať niektoré grafické techniky, ako napríklad linoryt alebo monotypia. Pri linoryte sa kresba vyrýva špeciálnym nožom či dlátkami s rôznym profilom do kusu linolea. Na hotovú kresbu nanášame valčekom farbu a otláčame na papier. Kontrastom čiernych a bielych línií a plôch vzniká typický expresívny výraz tejto grafickej techniky. S obľubou sa využíva aj na menšie úžitkové dielka ako pozdravy, novoročenky či exlibrisy. Monotypiu radíme tiež medzi tlačové techniky, umožňuje však vytvoriť iba jeden originálny odtlačok. Je to viac experimentálna technika, pri ktorej nanášame farbu na sklenenú, kovovú, či plexisklovú platňu a následne otláčame na papier. Vznikajú zaujímavé, viac či menej abstraktné farebné kompozície.

Kombinované techniky:

Pod pojmom kombinované techniky rozumieme kombináciu 2 alebo viacerých maliarskych techník, často ide aj o kombináciu maľby a rôznych netradičných či materiálových techník. Kombinovať možno napr. suchý pastel s akvarelom, akryl s olejom (rýchlo schnúca akrylová farba často slúži napr. ako podklad pre olejomaľbu), či kresbu kolorovať rôznymi typmi farieb. Z nespočetných možností materiálových techník spomeňme aspoň niekoľko: papierová koláž, priestorové práce z papiera, drôtu, plechu či prírodných materiálov kombinované s maľbou a podobne.

Úžitkové umenie:

V živých ateliéroch vám popri kurzoch klasickej kresby a maľby ponúkame aj viacero aktivít, na ktorých máte možnosť v skratke si vyskúšať prácu s rôznymi materiálmi (drevo, či hodváb ponúkajú oproti plátnu alebo papieru špecifické možnosti vyjadrenia) a vytvoriť si vlastné originálne úžitkové dielko, ako je napr. maľovaná hodvábna šatka, obrázok na dreve, drobné predmety dennej potreby ozdobené servítkovou technikou či kamienkovou mozaikou. Niektoré z týchto techník umožňujú remeselno-výtvarnú prácu s pekným finálnym efektom aj bez nárokov na znalosti kresby alebo maľby – stačí trochu estetického cítenia, trpezlivosti a chuti do práce.