Back

Koľko stoja kurzy?

Cena za účasť je stanovená pre každý kurz alebo aktivitu uvedenú v programe samostatne a je uvedená v popise konkrétneho kurzu alebo aktivity.

Cena okrem iného odráža aj stupeň náročnosti témy konkrétnej aktivity a nákladov na materiál používaný počas nej. Použitie potrebných farieb, plátna a ďalších pomôcok počas kurzu sú zahrnuté v cene kurzu, nič si nemusíte priniesť.

V cene kurzu je zahrnuté aj drobné občerstvenie.

Účastník kurzu, ktorý je dôchodcom, má nárok na zľavu vo výške 10% z ceny na ktorejkoľvek aktivite.