Back

Ak si vyberiete z našej ponuky konkrétny kurz, vyplňte prosím prihlasovací formulár, na ktorý sa dostanete kliknutím tlačítka „Prihlásiť sa“. Tlačítko je dostupné v podrobnom popise každej aktivity.

Okrem tohto spôsobu sa môžete prihlásiť aj:

  • e-mailom na adrese info@ziveateliery.sk
  • telefonicky na telefónnych číslach uvedených v časti Kontakt

Vzhľadom na to, že počet miest v jednotlivých aktivitách je limitovaný, odporúčame Vám neváhať a prihlásiť sa na Vami preferovaný kurz alebo aktivitu  v dostatočnom predstihu!

Napriek tomu sa môže stať, že Vami vybraný kurzy alebo iná aktivita už bude obsadená, prípadne dôjde k jej zrušeniu z iných technických príčin. V takom prípade Vás budeme kontaktovať.

Ak pôjde o Vašu prvú účasť na aktivite v živých ateliéroch, je podmienená vyplnením registračného formulára, ktorý Vám poskytneme.